Royal Kraków Golf & Country Club SKF
Match Play 2021
II Otwarte Golfowe Mistrzostwa Krakowa Match Play 2021

Na polu golfowym Royal Kraków Golf w Ochmanowie od lat rozgrywany jest turniej Match Play.

W rozgrywkach mogą brać udział golfiści amatorzy posiadający aktualną kartę HCP PZGolf. Do gier dopuszczonych zostanie maksymalnie 128 golfistów. Decyduje niższy HCP.

Gra odbędzie się w systemie pucharowym, lub grupowo-pucharowym w zależności od liczby zgłoszeń.

Opłata rejestracyjna wynosi 100 zł i w całości przeznaczona jest na nagrody, płatna na konto stowarzyszenia RKG&CC:

Royal Kraków Golf and Country Club skf
Ochmanów 124
32-003 Podłęże
Nr rachunku: 82 1940 1076 3031 2465 0000 0000
Credit Agricole Bank Polska

Uczestnicy nieposiadający opłaconego prawa do gry na polu golfowym w Ochmanowie ponoszą dodatkowo opłaty Greenfee za grę na polu w promocyjnej cenie 120 zł. za każdą rundę Match Play (w każdy dzień tygodnia i niezależnie od liczby rozegranych dołków).

Najlepsi zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami, dyplomami oraz voucher'ami na zakupy sprzętu golfowego.

Wszystkich uczestników II Otwartych Golfowych Mistrzostw Krakowa Match Play 2021 obowiązują zasady bezpieczeństwa wprowadzone w związku z epidemią COVID-19

Zgłoszenie do rozgrywek do dnia 30.04.2021 r. do godz. 17:00 w formie elektronicznej na stronie royalgolf.pl

Wyznaczony został dodatkowy termin zgłoszeń do turnieju. Przyjmowane będą do dnia 9 maja 2021 r. do godz. 18:00.

Losowanie odbędzie się w dniu 30.04.2021 r. o godz. 19:00. Sposób przeprowadzenia losowania zostanie dostosowany do aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz ograniczeń z nią związanych o czym poinformujemy co najmniej 2 dni wcześniej.

Zakończenie planowane jest najpóźniej w Październiku 2021 r.